top of page

Het volgende materiaal dient ter aanvulling van de aanvraag voor Beurs Opkomend Talent, Vlaams Kunstendecreet, 2023.

  • Projectomschrijving Charlie, groepstentoonstelling vermeld in werkplan: plan van aanpak in samenwerking met Julien Jonas, Nienke Fransen, Francisco Correia en Thomas Sadee 

  • Brief ter confirmatie van de Gjutars artist residency, vermeld in werkplan: plan van aanpak

bottom of page